AGAZ Piotr Nowak


  Nasza firma rozszerzyła swoją ofertę. Motujemy instalacje BRC, Stag, Prins. Zapraszamy

 

KORZYŚCI Z AUTOGAZU!


   Gaz LPG jest paliwem, którego stosowanie jest bardzo korzystne ekonomicznie. Przemawia za tym stosunek cen 1 litra paliwa LPG do ceny 1 litra benzyny. W wielu krajach Europy, w tym również w Polsce za 1 litr benzyny można kupić od 2 do 3 litrów LPG. Oczywiście zawsze znajdą się malkontenci przypominający, że: samochód pali więcej gazu; że zabudowa gazowego układu zasilania kosztuje; że trzeba płacić za przeglądy; że zbiornik na gaz zajmuje miejsce w bagażniku; itd...

   Zastanówmy się jednak, czy fakt, że branża producentów instalacji gazowych wciąż ewoluuje i rozwija się, oraz fakt, że liderami w branży Autogazu są takie kraje jak Włochy i Holandia (poniekąd bardziej bogate niż Polska) świadczy, że coś dobrego i zapewne opłacalnego kryje się za gazem LPG.

   Opasłe tomy odpowiedzi na podstawowe pytania: Czy to się opłaca?, Czy da się jeździć na gazie?, pokrył kurz.

   Paliwo LPG istnieje na rynku paliw i ma się całkiem dobrze. Dostępność stacji jest duża zarówno w państwach Europy zachodniej jak i wschodniej. Jakieś podszepty o wzroście cen, podatku, akcyzy - od czasu do czasu rozbrzmiewają na nowo.

   Oczywiście nikt nie wspomnina, że wzrost akcyzy o 100% to podwyżka rzędu 0,1 zł!!! Nie mówi się również o tym, że poziom cen paliw LPG w Polsce osiągnął poziom cen europejskich, a ceny benzyn są znacząco niższe od europejskich. Sytuacja dla montażu instalacji gazowych w Polsce jest bardzo korzystna. Warto może zaznaczyć, że instalacje do droższych, bardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów są droższe. Nie wynika to bynajmniej z faktu, że skoro właściciela stać na drogie auto, to stać go również na drogą instalację. Jak wiadomo zarówno dwudziestoletni jak i nowy samochód pomimo, iż jeżdżą na to samo paliwo to jednak bardzo się różnią ich systemy zasilania. Podobnie jest również z instalacjami zasilania gazowego.


Ekologia instalacji gazowych


Spalanie oprócz wyzwalania energii jest procesem, któremu towarzyszy emisja związków toksycznych. Wielkość tej emisji związana jest z właściwościami chemiczno-fizycznymi paliwa, składem mieszanki paliwowo-powietrznej oraz mechanizmem spalania a także ze stanem technicznym silnika i katalizatora.

1. Porównanie emisji poszczególnych składników toksycznych dla pojazdów zasilanych etyliną i LPG. Dla określenia wielkości emisji poszczególnych składników spalin przeprowadzane są badania według stosownych regulaminów. Pomiary emisji substancji toksycznych wykonywane są na rolkowym stanowisku hamownianym według ściśle określonego programu w danym Regulaminie.
   Badanie przeprowadzone jest w klimatyzowanym pomieszczeniu celem uzyskania stosownej temperatury otoczenia. Po uruchomieniu samochodu następuje symulacja jazdy, podczas której zmienia się siła hamulca na rolkach (jazda z górki, pod górkę, po równym terenie), a operator (kierowca) musi dostosować się do zmieniającej się prędkości zgodnie z regulaminem poprzez odpowiedni dobór przełożeń (biegów) i określony nacisk na pedał przyspieszenia. Podczas testu następuje symulacja jazdy zbliżona do rzeczywistego odcinka testowego w terenie w warunkach zbliżonych do codziennej jazdy. Dla przykładu podam, że droga przebyta podczas takiego testu według regulaminu 83.03 wynosi ok. 11 km.
   Badania takie zlecają firmy, którym zależy na uzyskaniu informacji o prawidłowości konfiguracji gazowego układu zasilania w danym aucie.
   Wyniki testu przedstawiają emisję substancji toksycznych w wypadku Poloneza zasilanego LPG oraz Poloneza zasilanego benzyną.
   Już przy pobieżnej analizie zauważamy, że mniejsza emisja spalin zachodzi podczas eksploatacji samochodu zasilanego LPG.
   Badania wielkości emisji szkodliwych związków przy zasilaniu benzyną i przy zasilaniu gazem przeprowadziła francuska firma RENAULT, dla wybranych typów pojazdów: Twingo 1.21, Clio 1.21 i 1.41, Megane 1.61, Scenie 1.61, Laguna 1.81. Dotyczą one emisji spalin w cyklu badań 30 000 km.

   Wyniki tych badań wykazują redukcję emisji zanieczyszczeń ww. samochodów napędzanych gazem płynnym w stosunku do napędzanych benzyną w następujący sposób:

Dla CO (tlenek węgla) średnio 57,5 %
Dla HC+NOx (łącznie węglowodory z tlenkiem azotu) średnio 47,5%
Dla CO2 (dwutlenek węgla) średnio 11%


   Gazowe układy zasilania montowane są w samochodach jako alternatywne. Adaptacja taka polega zazwyczaj na dodaniu niezbędnych elementów bez ingerencji w rodzime układy sterowania silnikiem. Firma Renault dokonała bardziej rozszerzonej przeróbki celem przystosowania wymagających norm emisji spalin dla Stanu Kalifornia (ULEV). Przystosowanie do ostrzejszych norm polegało na poprawie działania katalizatora spalin oraz zmian w funkcjonowaniu układu zapłonowego samochodu.
   Następnie przeprowadzono badania samochodu Clio 1.41 w cyklu 20 tys. km z tym silnikiem. Badania zostały potwierdzone przez Kalifornijski Komitet do Spraw Ochrony Powietrza (CARB).

   Masa całkowita składników toksycznych dla samochodu Clio 1.41 w cyklu 20 tys. km zasilanego benzyną i LPG

Składniki spalin
Benzyna g/km
LPG g/km
Tlenek węgla (CO) 1,1 0,15
Węglowodory (HC) 0,086 0,0075
Tlenki azotu (NOx) 0,097 0,03


2. Toksyczność rzeczywista spalin dla zasilania etyliną i LPG.
    Poszczególne produkty spalania są w różnym stopniu toksyczne dla organizmów żywych, zatem istotniejsza jest ich ilość w wartościach absolutnych. Najbardziej znana jest toksyczność tlenku węgla (CO). Jeżeli toksyczność tlenku węgla (CO) można przyjąć jako 1 (parametr toksyczności CO=1), to toksyczność rzeczywista pozostałych składników spalin przedstawia się następująco:

Produkt spalania
Parametr toksyczności
Tlenek węgla 1
Węglowodory (HC) 60
Tlenki azotu (NOx) 100


   Iloczyn ilości odpowiednich produktów spalania i ich parametrów toksyczności daje dopiero pełen obraz mówiący o szkodliwości poszczególnych składników spalin emitowanych z układu wydechowego samochodu. W tym świetle gaz wypada bardzo korzystnie.

Porównanie toksyczności rzeczywistej poszczególnych składników spalin samochodu Clio 1,41 dla zasilania benzyną i LPG

Składniki spalin
Benzyna g/km
LPG g/km
Tlenek węgla 1,10 x 1 = 1,10 0,15 x 1 = 0,15
Węglowodory 0,086 x 60 = 5,16 0,0075 x 60 = 0,45
Tlenki azotu 0,097 x 100 = 9,70 0,03 x 100 = 3,00
Sumaryczna toksyczność 15,86 3,60


   Z powyższych danych wynika, że toksyczność rzeczywista dla zasilania benzyną jest około 4,4 razy większa od toksyczności rzeczywistej dla zasilania gazem w przypadku wymienionego samochodu Clio 1.4.

 

TOKSYCZNOŚĆ

ETYLINA = 4,4 X LPG

   Uznać należy zatem, że jazda samochodem zasilanym LPG ponad czterokrotnie obniża toksyczność emitowanych spalin w porównaniu do samochodu zasilanego benzyną.


Podsumowanie

   Uzyskanie tak korzystnych wyników spalania gazu w silniku samochodowym dla otaczającego nas środowiska w porównaniu ze spalaniem etyliny i oleju napędowego związane jest z właściwościami chemiczno-fizycznym LPG, a mianowicie:

  • jest mieszaniną propanu i butanu, czyli węglowodorów o prostej budowie cząsteczkowej, nie zawiera zanieczyszczeń i domieszek
  • do silnika podawany jest w fazie lotnej, co umożliwia lepszy przebieg procesu spalania
  • nie zawiera domieszek, których produktem spalania są substancje stałe